Info o Salve Regina


TVRTKA: Salve Regina d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA: Trpinjska 9, 10 000, Zagreb, Hrvatska
OIB: 00925470789
MB: 1337114
MBS: 080194504
IBAN: HR4023600001502520047
BANKA: Zagrebačka banka d.d.

Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, reg br.: 080194504
Temeljni kapital: 20.042.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje: Martina Kovačić

SMJEŠTAJNI OBJEKT: Hotel Nestos
ADRESA: Poljička cesta – Rogač 47, 21315, Dugi Rat